"คิดถึงเซนต์จอห์น"

ตลอด 58 ปีที่ผ่านมา เรายังเน้นย้ำในเรื่องคุณภาพที่นักเรียนทุกคนจะได้รับ โดยการรับนักเรียนแต่ละห้องในจำนวนจำกัด เพื่อการดูแลนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพที่ดี
คลิกที่นี่เพื่อสมัครเรียนกับเซนต์จอห์น

ขออนุญาตเก็บข้อมูลศิษย์เก่าเพื่อส่งข่าวสารถึงกันคะ